- Убакытты пландаштыруу боюнча программалар, ыкмалар;
- Максат коюу, ага план түзүү жолдору.